Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Stop de hoogste huurverhoging in 30 jaar!

Sinds 1993 stegen de huren met 141%! Dit jaar komt daar nog eens maximaal 5.8% bovenop! Daarmee komen we in 2024 uit op een totale huurstijging van 155% t.o.v. 1993. Terwijl onze lonen werden gematigd is de huur onbetaalbaar geworden na jaren van bezuinigingen, wanbeleid en marktwerking. Om de wooncrisis te lijf te gaan moet de overheid structureel investeren in volkshuisvesting in plaats van de rekening eenzijdig bij de huurders neer te leggen! 

Kijk voor meer informatie op de site Wij Weigeren de Huurverhoging – Weiger de huurverhoging!