Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Het bestuur

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:
  • Elmar de Ridder (voorzitter)
  • Martin van der Schagt (vicevoorzitter)
  • Koert-Jan de Weert (secretaris/penningmeester)
  • Henk Bomas (algemeen bestuurslid)
  • Marcel de Kruijff (algemeen bestuurslid)
  • Astrid Knoop (algemeen bestuurslid)
  • Judith de Ruiter (algemeen bestuurslid)
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur