Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Hoe werken wij

Als bestuur van de huurdersbelangenvereniging komen wij gemiddeld één keer per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Dit is wat wij doen: 

(Klik op het onderwerp voor meer informatie.)

Regelmatig hebben wij overleg met de directie van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken over zaken die alle huurders aangaan.

Wij gaan ook zelf op pad om te horen wat er leeft onder de huurders. Om ons te ondersteunen hebben wij de mogelijkheid werkgroepen in te stellen. In die werkgroepen zitten vrijwilligers die een bepaald onderwerp gaan uitzoeken, bijvoorbeeld een werkgroep die zich bezighoudt met het verloop van de renovatiewerkzaamheden in een complex. De resultaten van het onderzoek kunnen wij dan als het nodig is aankaarten bij Vecht en Omstreken. Wilt u ook meepraten en zitting nemen in één van de werkgroepen, dan ontvangen we graag uw reactie via het contactformulier.

Met de bewonerscommissies binnen Vecht en Omstreken hebben gaan wij in overleg. Als uit dat overleg zaken naar voren komen die voor alle huurders van belang kunnen zijn, brengen wij dat onder de aandacht bij Vecht en Omstreken.

We zijn primair een belangenorganisatie namens de huurders van woningcorporatie Vecht en Omstreken. De behandeling van individuele klachten geschiedt door de woningcorporatie zelf, maar we horen wel graag waar u mee zit. Als blijkt dat uw probleem of wens breder leeft, kunnen de werkgroepen aan de slag met het onderwerp en hierover een advies uitbrengen aan de woningcorporatie.

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur