Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Wat doen wij

Wij vertegenwoordigen de huurders van Woningstichting Vecht en Omstreken en zijn daarmee de gesprekspartner voor de woningcorporatie op het gebied van alle onderwerpen die voor huurders van belang zijn. We worden actief geïnformeerd en gehoord over het beleid van Vecht en Omstreken.

Daarnaast adviseren we gevraagd en ongevraagd op de volgende thema’s:

  • Woningbeleid (o.a. verkoop, sloop en nieuwbouw)
  • Duurzaamheid (o.a. isolatie en energieopwekking)
  • Leefbaarheid
  • Huurprijsbeleid
  • Wonen en zorg (o.a. levensloopbestendig wonen en woningaanpassingen)
  • Dienstverlening woningcorporatie Vecht en Omstreken
  • Prestatieafspraken tussen Vecht en Omstreken en de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren

Uw input is hierbij van groot belang. We organiseren bijeenkomsten voor huurders om deze input te verzamelen, maar u kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Omdat wij opkomen voor collectieve belangen, verwijzen we je voor individuele klachten door naar Woningstichting Vecht en Omstreken.