Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Het bestuur heeft, op verzoek van de actiegroep “Wij weigeren de Huurverhoging” (WWDH)  en zonder goed gekeken te hebben naar de inhoud, een link

Jaarverslag 2023

Naast het geven van adviezen en het bijwonen van bijeenkomsten heeft 2023 voor de HBO in het teken gestaan van vernieuwing. Nadat

Vacatures

Huurder van Vecht en Omstreken? Doe mee! We zoeken niet alleen nieuwe bestuursleden, we willen ook graag een klankbordgroep oprichten. Bent u

Doe ook mee!