Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Vacatures

Bewonersbijeenkomst 3

Huurder van Vecht en Omstreken? Doe mee!

We zoeken niet alleen nieuwe bestuursleden, we willen ook graag een klankbordgroep oprichten. Bent u huurder van een woning van Woningstichting Vecht en Omstreken? En wilt u graag dat uw stem gehoord wordt? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

MEEPRATEN + MEEDENKEN = MEEDOEN!

Als Huurders Belangen Organisatie (HBO) vertegenwoordigen we de stem van alle huurders (en toekomstige huurders) van de woningstichting. Dat kunnen we als bestuur natuurlijk niet alleen. We horen graag van zo veel mogelijk huurders wat er zoal speelt en hoe huurders denken over bepaalde onderwerpen. Daarop baseren wij onze adviezen richting de woningstichting.

Meepraten: Door mee te praten en denken, kun je het verschil maken. Uw mening over wonen is belangrijk! Wilt u die met ons delen? Meld u dan aan voor de klankbordgroep van de Huurders Belangen Organisatie. Wij zullen u ongeveer vier keer per jaar benaderen via email. Uw ideeën, wensen en zorgen horen wij graag.

Belangrijke thema’s voor de komende tijd:
Betaalbaarheid, duurzaamheid, klachtafhandeling, onderhoud, leefbaarheid, levensloopbestendig bouwen, enzovoorts. U hoeft niet overal verstand van te hebben om uw mening te laten horen. We horen graag van u hoe u de dingen ervaart wat betreft uw woning.

Lijkt het u wat? Of wilt u meer informatie? Stuur een bericht naar info@hbovechtenomstreken.nl Dan nemen wij contact met u op.

Hartelijke groeten,

 

Het bestuur van de Huurdersbelangenorganisatie, Wout, Martin, Astrid en Judith