Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Categorie: Geen categorie

Verwijderen informatie actiegroep

Het bestuur heeft, op verzoek van de actiegroep “Wij weigeren de Huurverhoging” (WWDH)  en zonder goed gekeken te hebben naar de inhoud, een link gedeeld die onjuiste informatie geeft. De in deze link gedeelde percentages m.b.t. huurverhogingen gedurende de afgelopen 6 jaar betreffen de particuliere sector en niet de sociale sector. Wij hebben de consequenties hiervan niet…
Read more

Jaarverslag 2023

Naast het geven van adviezen en het bijwonen van bijeenkomsten heeft 2023 voor de HBO in het teken gestaan van vernieuwing. Nadat er enkele bestuursleden uitgetreden begon de zoektocht naar nieuwe kandidaat bestuursleden. Dit om ervoor te zorgen dat het belang van alle huurders in de regio voldoende behartigd kan worden.   lees hier het…
Read more

Bewonersbijeenkomst 3

Vacatures

Huurder van Vecht en Omstreken? Doe mee! We zoeken niet alleen nieuwe bestuursleden, we willen ook graag een klankbordgroep oprichten. Bent u huurder van een woning van Woningstichting Vecht en Omstreken? En wilt u graag dat uw stem gehoord wordt? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden. MEEPRATEN + MEEDENKEN = MEEDOEN! Als Huurders Belangen Organisatie…
Read more

Doe ook mee!

Kies voor wonen

Stem verstandig, kies voor wonen! Om aandacht te vragen voor de woningnood is de woningcorporatie Vecht en Omstreken samen met andere woningcorporaties in de regio van start gegaan met de campagne #kiesvoorwonen. Hiermee roepen zij kiezers op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart te kiezen voor een partij waar wonen hoog op de agenda staat. Ook in Stichtse…
Read more

Huursomverdeling 2022

Advies huursomverdeling 2022 Het was dit jaar pittig voor ons om tot een advies te komen voor de huurverhoging van 2022. De regels rondom de huursomverdeling zijn flink veranderd en er is nog niet veel data beschikbaar. Hieronder staan eerst de belangrijkste wijzigingen en daarna volgt ons advies. Er is altijd ruimte om huurders met…
Read more

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020   In 2020 heeft de Huurdersbelangenorganisatie Vecht en Omstreken haar voltooiing bereikt. Het voorlopig (oprichting)bestuur is geruisloos vervangen door een vast bestuur waarin aanvankelijk dezelfde bestuursleden zitting hebben. Echter, per 1 januari 2021 zal de secretaris/penningmeester Drs. K.J.C.P. de Weert uit het bestuur treden. Daarnaast zal het bestuur door fusie van de HBO…
Read more

Geen huurverhoging in 2021

Het kabinet besloot om dit jaar de huren te bevriezen voor alle sociale huurwoningen in Nederland.

Molen

Huurverhoging 2020

Jaarlijkse huurverhoging De jaarlijkse huurverhoging komt er weer aan. Daar heeft u misschien al iets over gelezen. Zo’n huurverhoging is verplicht, maar woningbouwverenigingen en verhuurders mogen zelf bepalen hoe ze de huurverhoging over de huurders verdelen. Advies Als HuurdersBelangenOrganisatie van Vecht en Omstreken mogen wij jaarlijks een advies uitbrengen over die verdeling. Dat hebben wij…
Read more

Nieuwbouw in Breukelen

Ontwikkeling nieuwbouw Wilhelminastraat Breukelen