Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Nieuwbouw in Breukelen

Mogelijke nieuwbouw in Breukelen

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken onderzoekt op dit moment samen met de gemeente Stichtse Vecht de mogelijkheden voor het realiseren van twaalf levensloopbestendige appartementen aan de Wilhelminastraat in Breukelen. Hiervoor worden tien duplexwoningen (huisnummers 31-35) gesloopt.

Vraag naar sociale huurwoningen

De vraag naar betaalbare huurwoningen is onverminderd groot in Breukelen en omgeving. De wachttijd voor een sociale huurwoning is ruim tien jaar. Vecht en Omstreken wil graag haar aanbod uitbreiden, maar wordt daarin beperkt door een gebrek aan beschikbare bouwlocaties. Sloop/nieuwbouw van bestaande locaties is daarom een optie die we ook onderzoeken.

 

Herontwikkeling Wilhelminastraat
De huidige tien sociale huur duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. We willen deze daarom vervangen door twaalf levensloopbestendige appartementen. De huurprijzen van de nieuwe appartementen houden we laag, zodat deze aangemerkt worden als sociale huur. De nieuwe appartementen worden duurzaam gebouwd en energiezuinig. Toekomstige bewoners krijgen lage energielasten en veel wooncomfort.

Vervolgproces
De gemeente Stichtse Vecht verzorgt de uitvoering van alle gemeentelijke procedures. Wij hopen alle procedures voorspoedig af te ronden, zodat we kunnen starten met de uitvoering van dit mooie project.

Bron: https://www.vechtenomstreken.nl/nieuws/nieuwsbericht/in-voorbereiding-twaalf-nieuwe-levensloopbestendige-appartementen-wilhelminastraat