Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Huurverhoging 2020

Molen

Jaarlijkse huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging komt er weer aan. Daar heeft u misschien al iets over gelezen. Zo’n huurverhoging is verplicht, maar woningbouwverenigingen en verhuurders mogen zelf bepalen hoe ze de huurverhoging over de huurders verdelen.

Advies

Als HuurdersBelangenOrganisatie van Vecht en Omstreken mogen wij jaarlijks een advies uitbrengen over die verdeling. Dat hebben wij ook dit jaar weer gedaan. Een belangrijk onderdeel van ons advies was het doorvoeren van een eventuele huurverlaging of huurbevriezing voor bepaalde groepen bewoners. Dat was ook zo afgesproken tussen de Woonbond (de landelijke belangenorganisatie van huurders) en Aedes (die de verhuurders vertegenwoordigt) in het Sociaal Akkoord. 

Toch heeft Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken besloten dit niet zo door te voeren. Alleen wanneer u meer dan €737,14 aan huur betaald met een relatief laag inkomen komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Als HuurdersBelangenOrganisatie betreuren wij dit zeer.

Verslag werkgroep

Ons volledige advies en een verslag van de werkgroep die heeft geadviseerd over de huurverhoging vindt u hier.

Werkgroep Huursomverdeling 2020

U krijgt in de komende week een brief van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken met daarin het nieuwe huurbedrag.

Bezwaar

Als u bezwaar wil maken tegen de huurverhoging kan dat via de Huurcommissie.

Er is een standaard formulier voor het maken van bezwaar wat u kan vinden op onze download pagina. Het niet volgen van het Sociaal Akkoord is overigens geen gegronde reden voor bezwaar bij de Huurcommissie.

Wij horen het graag als u vragen heeft over de huurverhoging of als u volgend jaar mee wil doen in deze werkgroep.

Meer informatie:

https://www.vechtenomstreken.nl/voor-huurders/huur-betalen/huurverhoging2020

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/afspraken-huurbevriezing-en-huurverlaging.html

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/bezwaar-tegen-inkomensafhankelijke-huurverhoging-wegens-lager-inkomen

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur