Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Categorie: Huurders

Stop de hoogste huurverhoging in 30 jaar!

Sinds 1993 stegen de huren met 141%! Dit jaar komt daar nog eens maximaal 5.8% bovenop! Daarmee komen we in 2024 uit op een totale huurstijging van 155% t.o.v. 1993. Terwijl onze lonen werden gematigd is de huur onbetaalbaar geworden na jaren van bezuinigingen, wanbeleid en marktwerking. Om de wooncrisis te lijf te gaan moet…
Read more

Kies voor wonen

Stem verstandig, kies voor wonen! Om aandacht te vragen voor de woningnood is de woningcorporatie Vecht en Omstreken samen met andere woningcorporaties in de regio van start gegaan met de campagne #kiesvoorwonen. Hiermee roepen zij kiezers op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart te kiezen voor een partij waar wonen hoog op de agenda staat. Ook in Stichtse…
Read more

Huursomverdeling 2022

Advies huursomverdeling 2022 Het was dit jaar pittig voor ons om tot een advies te komen voor de huurverhoging van 2022. De regels rondom de huursomverdeling zijn flink veranderd en er is nog niet veel data beschikbaar. Hieronder staan eerst de belangrijkste wijzigingen en daarna volgt ons advies. Er is altijd ruimte om huurders met…
Read more

Geen huurverhoging in 2021

Het kabinet besloot om dit jaar de huren te bevriezen voor alle sociale huurwoningen in Nederland.

Voorrang voor huurders

Huurders krijgen voorrang op aankoop voormalige huurwoningen

Molen

Huurverhoging 2020

Jaarlijkse huurverhoging De jaarlijkse huurverhoging komt er weer aan. Daar heeft u misschien al iets over gelezen. Zo’n huurverhoging is verplicht, maar woningbouwverenigingen en verhuurders mogen zelf bepalen hoe ze de huurverhoging over de huurders verdelen. Advies Als HuurdersBelangenOrganisatie van Vecht en Omstreken mogen wij jaarlijks een advies uitbrengen over die verdeling. Dat hebben wij…
Read more

Nieuwbouw in Breukelen

Ontwikkeling nieuwbouw Wilhelminastraat Breukelen

Individueel maatwerk voor huurders in problemen

Artikel van Aedes over Individueel maatwerk voor huurders in problemen door de corona maatregelen

Huizen

Investeer nu in de bouw van betaalbare huurwoningen

Bericht van Aedes en de Woonbond over een brief naar de Tweede Kamer om meer te investeren in de bouw van meer betaalbare huurwoningen

Oude kaart Vechtstreken

De toekomst van wonen in Stichtse Vecht

Samenvatting van de aangepaste woonvisie van de Gemeente Stichtse Vecht en de belangrijkste punten voor de huurders in deze gemeente. Geschreven door de huurdersbelangenorganisatie.