Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

De wijde blik op 2020

Wij zijn de Huurdersbelangenorganisatie, kortweg HBO genoemd, voor alle huurders van Woningbouwverenging Vecht en Omstreken. In 2019 opgericht en we bestaan nu uit zeven mensen die allemaal een woning huren van Vecht en Omstreken. We doen dit werk vrijwillig en zijn onafhankelijk.   

In 2019 hebben wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onder andere:

  • Verdeling van de huursomstijging van 2019: een zo eerlijk mogelijke verdeling over alle huurders
  • Dakgotenservice: huurders kunnen tegen een zeer aantrekkelijk tarief hun dakgoot laten reinigen, wat de huurder heel veel geld kan schelen!
  • Keuze nieuwe onderhoud bedrijven, die vanaf 2020 het onderhoud gaan doen van alle woningen van Vecht en Omstreken
  • Van Groot naar Beter regeling: bijvoorbeeld voor huurders die graag willen verhuizen omdat de woning te groot geworden is
  • Prestatie afspraken tussen de gemeente Stichtse Vecht, Vecht en Omstreken en de Huurdersbelangenorganisatie. Hierin wordt afgesproken hoe er omgegaan moet worden met het sociale huurwoningen aanbod in de gemeente
  • Woonvisie Vecht en Omstreken: de afspraak dat er meer sociale huur en midden-huur bijgebouwd moet gaan worden

En in 2020 gaan we door! Daar willen we u als huurder ook bij betrekken. Wij gaan in de komende maanden een aantal bijeenkomsten organiseren waarin wij kennis met u kunnen maken, en u met ons!

Wilt u nu alvast meer weten over ons en onze organisatie? Heeft u ideeën voor speciale thema’s? Of wilt u uw mening geven over een onderwerp dat de huurders van Vecht en Omstreken betreft? Dan komen wij graag alvast met u in contact via info@hbovechtenomstreken.nl

Wij kijken ernaar uit om met u in contact te komen!