Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Wilt u kleiner gaan wonen?

Molen

Huurt u een grote woning van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u voorrang. Naast voorrang krijgt u vanaf 1 december 2019 eventueel ook een aantrekkelijke regeling voor uw nieuwe huurprijs. Lees hieronder waarom dit zo is.

De woningmarkt in de regio Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijfduur is bijna tien jaar. Dit komt voor een deel doordat er te weinig doorstroming is. Huurders van een sociale huurwoning verhuizen niet snel en niet vaak. Hierdoor hebben ook starters minder kans op een woning.

Bent u een tevreden huurder, dan willen we dat graag zo houden. U hoeft absoluut niet te verhuizen. Toch zijn er wellicht ook huurders die wel willen verhuizen, maar dit niet doen. Soms uit angst voor een hogere huur. Om deze huurders een handje te helpen, hebben de woningcorporaties in de regio Utrecht onderling afgesproken om een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs aan te bieden wanneer huurders kleiner gaan wonen. Uw nieuwe netto huurprijs wordt maximaal € 50 hoger dan wat u nu betaalt aan netto huur.

Alle corporaties in de regio doen mee. Dus de afspraak geldt ook als u naar een andere corporatie verhuist. Hoe dit precies werkt, leest u op de website van WoningNet.