Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Kies voor wonen

Stem verstandig, kies voor wonen!

Om aandacht te vragen voor de woningnood is de woningcorporatie Vecht en Omstreken samen met andere woningcorporaties in de regio van start gegaan met de campagne #kiesvoorwonen. Hiermee roepen zij kiezers op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart te kiezen voor een partij waar wonen hoog op de agenda staat. Ook in Stichtse Vecht kon een lokale uiting van deze campagne niet ontbreken. Daarom…

 #kiesvoorwonen in Stichtse Vecht

Met vereende krachten hebben wij als huurdersbelangenorganisatie Vecht en Omstreken, op uitnodiging van de twee woningbouwcorporaties die actief zijn in onze gemeente, te weten: Vecht en Omstreken en Portaal, meegewerkt aan bovenstaande campagne. Uiteraard was de huurderbelangenorganisatie van Portaal ook van de partij.

In de VAR is een beknopt overzicht geplaatst over het thema wonen. Dit overzicht is samengesteld op basis van de lokale verkiezingsprogramma’s.

Onze werkwijze:

–       Uit de verkiezingsprogramma’s zijn zo goed als mogelijk, zonder te
garanderen dat we volledig zijn, citaten geselecteerd met betrekking tot het
thema wonen;

–       Deze geselecteerde citaten zijn vervolgens in een schema geplaatst
geordend bij de voor ons belangrijke punten; en

–       Een selectie uit dat schema heeft het overzicht in de VAR gehaald.

In deze pdf kunt u het schema vinden met alle door ons geselecteerde citaten. Het verschaft u zo mede een samenvatting van de verschillende verkiezingsprogramma’s wat betreft het thema wonen.

Wilt u weten hoe een bepaalde partij zijn standpunten weergeeft? Dan vindt u het volledige verkiezingsprogramma van de betreffende partij hier:

www.vvdstichtsevecht.nl

www.lokaalliberaal.nl

www.stichtsevecht.groenlinks.nl

www.cda.nl/utrecht/stichtse-vecht

www.streekbelangen.nl

www.stichtsevecht.pvda.nl

www.stichtsevecht.christenunie-sgp.nl

www.samenstichtsevecht.nl

www.stichtsevecht.pvv.nl

www.hetvechtseverbond.nl

www.stichtsevecht.sp.nl

www.d66.nl/stichtse-vecht