Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Huursomverdeling 2022

Advies huursomverdeling 2022

Het was dit jaar pittig voor ons om tot een advies te komen voor de huurverhoging van 2022. De regels rondom de huursomverdeling zijn flink veranderd en er is nog niet veel data beschikbaar.

Hieronder staan eerst de belangrijkste wijzigingen en daarna volgt ons advies.

Er is altijd ruimte om huurders met een wat hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging te geven. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Voor 2021 was dit een harde grens en werd er geen onderscheid gemaakt tussen mensen die nét iets te veel verdienen voor een sociale huurwoning en mensen die veel meer verdienen. Daar is nu verandering in gekomen. Ook is er verschil gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. 

Woonstichting Vecht en Omstreken kan er dus voor kiezen om de inkomensafhankelijke huurverhoging alleen door te voeren voor die hele hoge inkomens.

Daarnaast waren huishoudens met meer dan vier mensen en huishoudens waar huurders een AOW-uitkering hebben uitgezonderd van deze inkomensafhankelijke huurverhoging en dat vervalt nu ook.

Er is sinds dit jaar de mogelijkheid om mensen met een huur van minder dan 300 euro een huurverhoging van maximaal 25 euro te geven in
plaats van deze huurders mee te laten gaan in het % wat de rest van de huurders aan huurverhoging krijgt.

Wij mochten ook adviseren op het wel of niet vasthouden aan de liberalisatie grens. Dat is de grens waar een sociale huurwoning op het
moment van toewijzen qua kale maandhuur niet overheen mag gaan. Voor 2022 is dit €763,47.

Voor de huurders uit Kockengen is er bij de fusie afgesproken dat de komende drie jaar inflatievolgend verhoogd wordt voor alle huurders.

Bron: Huurverhoging
sociale huurwoningen 2022 bekend | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Hieronder het advies wat wij aan Woonstichting Vecht en Omstreken gegeven hebben

De huurder met een huur onder de 300 euro een verhoging geven van 25 euro (negatief advies)

Dit doen wij liever niet omdat het om een heel klein aantal huurders gaat. Wij adviseren om te kijken of deze huurders niet in objecten wonen die sowieso al gerenoveerd moeten worden.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ja, maar alleen voor de groep uit de hoge inkomens met een bedrag van 50 euro per maand en op voorwaarde dat de huur niet boven de liberalisatiegrens uit gaat komen. Dit laatste is echt een harde voorwaarde voor ons.

Opbrengst inkomensafhankelijke huurverhoging

De HBO kiest om te investeren in kwaliteit van bestaande bouw.

Huur boven liberalisatiegrens (negatief advies)

Dit adviseren wij niet. Als wij de doorstroming willen verbeteren, kunnen we beter inzetten op beïnvloeding van de politiek om meer nieuwbouw in Stichtse Vecht en Loosdrecht te realiseren.

Niet inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor de rest van de huurders willen wij dit jaar graag de inflatie van 2,3% volgen.