Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Bewonerscommissie beginnen?

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgt men voor elkaar. Zoals lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening.

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft een handleiding gemaakt over het oprichten van een bewonerscommissie. Deze informatie is te lezen via:

https://www.vechtenomstreken.nl/bewonerscommissie/

Op de website van de Woonbond staat ook veel over de rechten en plichten van een bewonerscommissie. Ook kan u hier documentatie bestellen over dit onderwerp.

https://www.woonbond.nl/huurdersorganisatie 

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor vragen en advies. 

Wij komen graag met u in contact via: info@hbovechtenomstreken.nl