Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Maatschappelijke visitatie Vecht en Omstreken

Er staat een nieuw bericht op de website van Vecht en Omstreken over het goede resultaat van de maatschappelijke visitatie die uitgevoerd is. 

Wat houdt zo’n visitatie nu precies in en waarom is dit belangrijk voor u als huurder? 

Minimaal eens per vier jaar moeten alle woningcorporaties een visitatie uit laten voeren. Dat is een soort onderzoek bij alle partijen waar ze mee samenwerken op het maatschappelijke vlak. Bijvoorbeeld de gemeenten maar ook de huurdersbelangenorganisatie (HBO) en andere organisaties. Dit onderzoek mogen ze natuurlijk niet zelf uitvoeren dus daar wordt een onafhankelijk onderzoeksbureau voor gevraagd. Die stellen een aantal vragen aan de betrokken partijen, wat in een rapport verwerkt wordt. Woningcorporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Daarom is het ook zo belangrijk dat u aan ons laat weten wat u van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken vindt. U kan dan denken aan de betaalbaarheid van de huur, onderhoud maar ook of u vindt dat er voldoende gedaan wordt aan duurzaamheid.

Hier kunt u het rapport lezen van ECORYS, het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau wat in opdracht van Vecht en Omstreken het onderzoek heeft gedaan.

https://www.vechtenomstreken.nl/over-ons/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsbericht/maatschappelijke-visitatie-om-trots-op-te-zijn/  

Graag horen wij van u hoe u hierover denkt. Dat kunt u doen via info@hbovechtenomstreken.nl of het contactformulier op onze website.