Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

De toekomst van wonen in Stichtse Vecht

Oude kaart Vechtstreken

Meer huurwoningen in Stichtse Vecht.

In 2019 is de aanpassing van de Woonvisie 2017–2022 aangenomen door de gemeenteraad. Dat heeft de gemeenteraad gedaan omdat er een onderzoek in 2018 is geweest naar de behoefte van inwoners in Stichtse Vecht. Uit dat onderzoek bleek dat er nog eens goed gekeken moest worden naar deze woonvisie. En dat heeft de gemeenteraad gedaan.

Belangrijke punten daaruit voor u als huurder:
  • Duurzaamheid
  • Goede mix sociale huur en betaalbare koop. Dat is goed voor de sfeer in de wijk
  • Meer starterswoningen
  • Meer levensloopbestendige woningen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De gemeenteraad hoopt hiermee dat de lange wachttijden voor een huurwoning korter worden. Ook moet het makkelijker worden voor mensen met een iéts hoger inkomen (middeninkomens) om aan een huis te komen. Nu komen die niet aan een woning omdat ze te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor een koopwoning.  Ook voor jongeren en starters wil de gemeenteraad het makkelijker maken. Het is nu mogelijk om woningen te verloten. En de gemeente wil ook een starterslening mogelijk gaan maken.

Dit waren voor ons als huurdersorganisatie belangrijke punten. Wij zijn gaan praten met de gemeentelijke politieke partijen om onze visie met hen te delen. En met succes!  De nieuwe Woonvisie is nu dus aangenomen, met daarin de voor ons belangrijke punten. Op weg naar een socialer en sterker huisvestingsbeleid!

In de gemeente Stichtse Vecht zullen de komende jaren 750 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Ook moeten er 750 nieuwe woningen voor de middeninkomens worden gebouwd. En daarnaast nog 500 betaalbare koopwoningen. Door de aanpassing van de Woonvisie heeft de gemeente nu meer middelen om ontwikkelaars ook echt aan deze afspraken te houden.

Dit alles vinden wij erg goed nieuws. Wij zijn er trots op dat wij hier een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren.  Graag horen wij ook van u hoe u hierover denkt. Dat kunt u doen via onze website. Of komt u naar een van onze huurdersbijeenkomsten, op 24 februari in ’t Trefpunt in Breukelen of op 5 maart in de bibliotheek in Loosdrecht.