Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Investeer nu in de bouw van betaalbare huurwoningen

Huizen

Woonbond en Aedes: 

Investeer nu in de bouw van betaalbare huurwoningen

De Woonbond en Aedes pleiten er samen bij de Tweede Kamer voor om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen via de geplande bouwimpuls-regeling. Ook moeten er meer garanties komen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen.

Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Coronacrisis vraagt om extra stimulans betaalbare huurwoningen

De Woonbond en Aedes pleiten er samen bij de Tweede Kamer voor om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen via de geplande bouwimpuls-regeling. Ook moeten er meer garanties komen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen.

In de geplande regeling Woningbouwimpuls 2020 komt er een miljard euro beschikbaar. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen om sneller en meer betaalbare woningen te bouwen. Een goede stimulans, maar gezien de verwachte financiële gevolgen van de coronacrisis is meer nodig.

Aedes en de Woonbond wijzen er op dat het aantal huishoudens dat een beroep moet kunnen doen op een sociale huurwoning door inkomensdalingen de komende tijd zal stijgen. Tegelijkertijd zullen gemeenten door aankomende tekorten projecten met betaalbare woningen uitstellen. Extra stimuleren is dus juist nu hard nodig.

Minstens 30 procent sociale huur

De in de regeling gehanteerde definities voor betaalbare woningen maken een project zonder sociale huurwoningen mogelijk. De Woonbond en Aedes pleiten daarom voor een ondergrens van 30 procent sociale huur door corporaties in projecten die steunen op de bouwimpuls.

Dit omdat het tekort aan sociale huurwoningen groot is, en publiek geld zo besteed moet worden dat juist wordt gebouwd in het segment waar de nood hoog is. Sociale huur door corporaties is op de lange termijn de beste waarborg voor betaalbare huren.

Als u graag mee wil praten over dit onderwerp kan u contact met ons opnemen via het contactformulier