Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Individueel maatwerk voor huurders in problemen

Huurders die financieel het hardst worden geraakt door de coronacrisis, krijgen individueel hulp van woningcorporaties. Uitstel van de reguliere huuraanpassing of een algemene huurbevriezing op 1 juli zou voor iedere huurder gelden, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. Corporaties kiezen daarom bewust voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben door inkomensverlies.

Corporaties roepen huurders, die als gevolg van de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van de huur, op om zich te melden. Zo kunnen zij gezamenlijk tot een individuele oplossing komen. Dat kan een betalingsregeling zijn, een tijdelijke huurstop of een andere afspraak die de huurder helpt.

Sociaal Huurakkoord

Woningcorporaties en de Woonbond hebben eerder in het Sociaal Huurakkoord afspraken gemaakt om de huuraanpassing te matigen; die volgen al twee jaar in principe gemiddeld inflatiepercentage. Het Sociaal Huurakkoord zorgt ervoor dat huurders die minder inkomen hebben individueel huurbevriezing of -huurverlaging kunnen krijgen. Hulp bij betalingsproblemen is niet nieuw, dat is dagelijks werk voor corporaties. Maar juist tijdens de coronacrisis is het belangrijk om ruimer gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Corporaties kunnen ook andere maatregelen nemen om huurders in deze lastige tijden te ontzien.

Algemene maatregel of individueel maatwerk?

Individueel maatwerk, daar kiezen corporaties bewust voor. Uitstel van de reguliere huuraanpassing of huurbevriezing is een algemene maatregel, terwijl niet iedereen dat nodig heeft. Dat leidt tot minder huurinkomsten, terwijl corporaties die middelen echt nodig hebben. Juist doordat zij ook in de afgelopen jaren steeds gematigd de huren hebben aangepast. De ruimte die ontstaat is nodig om mensen te helpen die hard door de coronacrisis worden getroffen en om door te gaan met bouwen en verduurzamen.

Lees hoe verschillende corporaties het individuele maatwerk vormgeven in het artikel Corporaties helpen huurders met betaalproblemen, zeker nu.

Voorstel oppositiepartijen

PvdA, GroenLinks en SP stellen woensdag 15 april tijdens een debat in de Tweede Kamer voor om alle huren te bevriezen. Het kabinet en een aantal coalitiepartijen lieten voorafgaand al weten niets te zien in deze generieke maatregel.

Bron https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/corona/individueel-maatwerk-voor-huurders-in-problemen.html

Heeft u vragen over dit artikel laat het ons dan weten via ons contactformulier