Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Geen huurverhoging in 2021

Het kabinet besloot om dit jaar de huren te bevriezen voor alle sociale huurwoningen in Nederland. Dat betekent dat Vecht en Omstreken dit jaar per 1 juli 2021 de huren van de sociale huurwoningen niet gaat verhogen.

Het is wel mogelijk om, in sommige gevallen,  huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Vecht en Omstreken:

Huurverlaging, huurbevriezing en onze aanvraag van uw gegevens bij de Belastingdienst (vechtenomstreken.nl)