Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Categorie: Bestuur

Bewonersbijeenkomst 3

Bewonersbijeenkomsten

Verslag van de bewonersbijeenkomsten van de Huurdersbelangenorganisatie van Vecht en Omstreken

bestuur

Huurdersbelangen organisatie Vecht en Omstreken opgericht

Op 25 februari tekenden het oprichtingsbestuur van de huurdersbelangenorganisatie (HBO) en Mark Drost (directeur-bestuurder woningcorporatie Vecht en Omstreken) een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee gaat de HBO van start! De HBO gaat alle huurders van de corporatie in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren vertegenwoordigen. In het oprichtingsbestuur zitten huurders uit Breukelen, Loenen en Loosdrecht. Mark Drost is…
Read more

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur